Informace

Školní družina při ZŠ Děčín II, Kamenická ulice

INFORMACE PRO RODIČE

 • Školní družina je v provozu od 5,45 – 16,30 hod.
  • Ranní provoz 5,45 – 8,30 hod. ŠD vila / pod školou/ - pro žáky 2.-4. tříd.
  • Ranní provoz 5,45 – 8,30 hod. ŠD krček / u novin. stánku/ - pouze pro žáky 1. třídy

 • Poplatky za neinvestiční náklady ŠD činí 200,--Kč měsíčně.
  • Platí se složenkou nebo převodem z účtu na měsíc, pololetí nebo celý rok vždy na měsíc předem.
  • Na měsíc září musí být platba uhrazena do 15. 9. 2017
  • Na měsíc říjen platba uhrazena do 25. 9. 2017

 • Umístění dětí v ŠD :
  • ŠD krček / u novinového stánku /
   • 1. A - p. vychovatelka Petra Malíková
   • 1. B - p. vychovatelka Žaneta Fišerová
  • ŠD vila / u školního hřiště /.
   • 2. A,B - vedoucí vychovatelka Eva Nepomucká
   • 2. C,B - p. vychovatelka Věra Špůrová
  • ŠD škola
   • 3. A,B - p. vychovatelka Yveta Procházková
   • 3. C,B - p. vychovatelka Petra Sokolářová
   • 4. A,B,C - p. vychovatelka Ludmila Šperlová
   • 3.A, B družina v přístavbě školy - třída 4.C
   • 3.C, B družina v přístavbě školy - třída 2.C
   • 4.A,B,C družina v hlavní budově - třída 2.A
  • Děti ze 3. tříd se v 15,30 hod. převádějí do ŠD krček
  • Děti ze 4. tříd se v 15,30 hod. převádějí do ŠD vila

 • Co potřebuje vaše dítě do ŠD:
  • přezuvky a převlečení na ven /vše podepsané a v sáčku/
  • 5 balíčků papírových kapesníků /ne balíků/
  • vybíráme 100,- Kč na šťávu a drobné odměny /dodržování pitného režimu/
 • Vycházky : od 13,45 - 15,00 hod. v tuto dobu nelze děti vyzvedávat ze školní družiny.
 • Telefonní čísla:
  • ŠD krček /u novinového stánku/ 775 872 257
  • ŠD vila /u školy/ 775 872 256
  • ŠD škola 778 522 236
  • Vedoucí vychovatelka 776 865 572