Režim dne školní družiny

RANNÍ PROVOZ 5:45 - 8:50 hod.

příchod dětí do školní družiny
rekreační činnosti / dle zájmu a potřeb dětí / - stolní a konstruktivní hry, volné malování,
četba knih a časopisů, rozhovory, ranní cvičení, hry na koberci

7,30 - 7,55 hod.
odchod dětí ze ŠD do školy, dozor vychovatelek u šaten

7,55 - 8,50 hod.
dělené vyučování
rekreační činnosti / dle zájmu a potřeb dětí /
odchod dětí ze ŠD do školy, dozor vychovatelek u šaten

ODPOLEDNÍ ČINNOST 11:35 - 16:30 hod.

11,35 - 13,30 hod.
hygiena, oběd
přechod z jídelny do ŠD / dozor zajištuje p. vychovatelka /
odpočinkové činnosti – hromadně nebo podle individuálních přání a potřeb dětí

13,30 - 15,00 hod.
výchovně vzdělávací činnosti – dle skladby týdne každého oddělení
vycházky, pobyt venku, svačina, pitný režim

15,00 - 15,30 hod.
rekreační činnosti / dle zájmu a potřeb dětí /

15,30 - 16,30 hod.
žáci jsou sloučeni do jednoho oddělení
didaktické hry, stavebnice, stolní hry, četba, hra na počítači
individuální příprava na vyučování
odchod dětí

Eva Nepomucká Mgr. Jaroslav Skála
vedoucí vychovatelka ředitel školy