Kontakty

ŠD krček / u novinového stánku/: tel. 775 872 257
ŠD vila / u školy /: tel. 775 872 256
ŠD škola: tel. 778 522 236
Školní jídelna: tel. 775 872 261
Vedoucí vychovatelka: tel. 776 865 572

email: prijmeni@zskamenicka.cz