Formuláře školy

Důležité formuláře školy ke stažení.

1 - Žádost o uvolnění žáka z vyučování

2 - Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

3 - Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka

4 - Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání

5 - Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova

6 - Žádost o odklad povinné školní docházky

7 - Žádost o uvolnění žáka z družiny - zjednodušená

8 - Souhlas s pořizováním, používáním a zveřejňováním záznamů dítěte a zveřejňováním výtvarných či jiných prací dítěte

9 - Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte (bezinfekčnost)

10 - Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

11 - Žádost o přestup na školu

12 - Přihláška Kurz dokončení základního vzdělání

13 - Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění + stanovené rizikové faktory

14 - Průzkum školní družiny formulář pro rok 2020 - 2021

15 - Přihláška ke stravování žáka - přihláška ke stravování žáka pro školní rok 2022/23