Zaměstnanci

Zaměstnanci jídelny:
p. Horáková - vedoucí školní jídelny
p. Neumanová - hlavní kuchařka
p. Dvořáková,
p. Václavíková,
p. Fedorková,
p.Vondráčková