Otvírací hodiny – mimoškolní

Výdejní doba: 11:00 -14:00 hod.
- pro oběd žáků a zaměstnanců 11:40 -14:00 hod.
- pro oběd cizích strávníků - odběr do jídlonosičů 11:00 -11:30 hod.