Otevření arboreta

V chladu stojíme před školou, je 15. 10.2013, 10 hodin. Netrpělivě vyčkáváme na slavnostní rozstřižení pásky. Avšak bez pásky.

Společně s paní zástupkyní, zástupci odboru školství a životního prostředí, panem školníkem, panem učitelem Andrlíkem a pány fotografy posloucháme projev pana ředitele týkající se důvodů vybudování arboreta, finanční a materiální podpory.

A co celý tento projekt znamená pro nás, žáky? Bude nám k dispozici nová naučná stezka plná kvetoucích rostlin a stromů. Na to si ale musíme počkat až do května. Nejenže to bude přínosné pro žáky, ale také se zabrání dešťové vodě, aby stékala na nově zrekonstruované hřiště.

Za finanční podporu vděčíme Ministerstvu životního prostředí. Za podporu materiální a pomoc při sázení patří naše poděkování Libverdě.

Doufáme, že se arboretum bude líbit a splní všechna naše očekávání.

Roháčková, Tůmová 8.B - školní žákovská redkce