Aktivity redakce

Vše začalo v roce 2009 vznikem školního časopisu „Kamínek“, který byl schválen vedením školy a místa šéfredaktorky se ujala paní učitelka Skálová. První číslo, na kterém dohromady pracovalo 18 žáků, zahrnovalo stručný obsah a několik krátkých článků a obrázků. Po nelehkém počátečním roce se kroužek stal volitelným předmětem s názvem Školní redakce . V roce 2012 se jeho součástí stala ročenka pro 9. ročník, na které žáci 9. ročníků spolupracují společně s našimi zkušenými redaktory. Ročně vychází 5 čísel časopisu. Za celou existenci školního časopisu „Kamínek“ žáci sepsali 20 zajímavých čísel s různými tématy, jako například. „Každý jsme originál“, „Máme rádi techniku“, „Hravě žijeme zdravě“ nebo „Hračkománie“.