Návštěva MŠ Arnoltice

V pátek 24.1. se přijeli podívat předškoláci z Mateřské školy Arnoltice do naší školy.

Netrpělivě čekáme! Přijedou k nám totiž předškoláci z arnoltické školky. Vítáme je a  pan ředitel nás vybídne,  ať si vybereme jednoho z těch prcků!  Samozřejmě v MŠ  jsou všichni  tak roztomilí,  že nevíme  koho. Nakonec  se  rozdělíme a začneme je provádět   naší školou.  Nejdříve do druhých tříd, kde i tito předškoláci najdou svoje místo v lavici. Cestou po škole nám vypráví o  rodině, o sobě o hračkách a  my zase vyprávíme  jim. Najednou si  vzpomeneme,  že jsme vynechali přístavbu a rychle pospícháme,  abychom to všechno stihli.  Pan učitel jim umožní pohladit si vycpaného krokodýla. Pohladí si ho,  i když se nejdříve trochu bojí . Poté malá svačinka ve školní jídelně a po velké přestávce pokračujeme do třídy, kde na ně čeká malý test a nějaké  hry na interaktivní tabuli.  Od té se ani jednomu předškoláčkovi  nechce pryč.  Na památku fotka a pak  loučení. To bylo smutnější částí dne, ale věděli jsme, že se s nimi někdy určitě setkáme tady v naší škole.

Tuto návštěvu jsme si myslím  všichni užili a doufám,  že děti poznaly, že se do školy bát nemusí.

 Natálie Jaborová-školní žákovská redakce