Historie Děčína 2014

Na děčínském zámku se dne 29. dubna sešli zástupci z devíti škol, aby ukázali, jak moc ví o svém rodném městě. 
Zúčastnily se tyto školy:
 ZŠ Máchova, ZŠ Březová, Gymnázium Děčín, ZŠ Vojanova, ZŠ Kosmonautů, ZŠ Školní, ZŠ Kamenická, ZŠ Na Stráni a ZŠ Nativity.

Po základních školních kolech ( účastnilo se jich 298 žáků) vyslala každá škola svých pět finalistů, kteří se snažili bojovat o první místo. Celou soutěž uspořádala ZŠ Kamenická ( Ing. Jiří Andrlík, Mgr. Michal Tomsa a Mgr. Jaroslav Skála).

 Začínalo se v devět hodin, všichni žáci si vyslechli uvítání a pustili se do prvního úkolu, který spočíval ve vyplnění krátkého vědomostního testu. V další části museli soutěžící ukázat svoji rychlost a postřeh, protože v druhém úkolu je čekal krátký kvíz. Třetí část byla spíše o zručnosti, stavěli totiž Tyršův most pomocí špejlí, provázku, izolepy, nůžek a papírů, jejichž počet byl omezený. V dalším, čtvrtém kole, měli zúčastnění hádat, co je na graficky upraveném obrázku a v poslední části soutěžící hráli pexeso, vytvořené z obrázků pořízených z Děčína a okolí.

 Všichni konkurenti si vedli moc dobře a na konci si každý odnesl dárkovou tašku. 
1. Gymnázium Děčín, 2. ZŠ NATIVITY, 3. ZŠ Školní. 

Školní redakce časopisu Kamínek            Kolocová, Pravdová