DEN ZEMĚ POPRVÉ

Den Země – Skládka Orlík

Šesté třídy měly to štěstí, že se také dostaly na Děčínskou skládku Orlík.

Vyrazily v 8:00 a do školy se vrátily v 10:00, aby měly ještě čas na vyplnění dotazníku o skládce Orlík.

Jejich první zastávka byla v Dobkovicích na hlavní skládce Orlík, hned po tom jely na Staré město do „Technických služeb Děčín“. Poté do Malšovic, kde byla skládka specializovaná na plasty.

A nakonec do školy, kde musely vyplnit dotazník.

Doufáme, že se jim exkurze líbila jako nám v šesté třídě.

Rosulek, Kramerová - školní žákovská redakce