Řád klubu

Pravidla školního klubu

 • Žák dodržuje otevírací dobu klubu (před otevřením čeká pod schodištěm, 5 min. před ukončením odchází do šaten).
 • Ranní klub může žák navštívit od 7:00 do 7:15 hod a odpolední do 15:00 hod.
 • Žák si při příchodu ihned čitelně zapíše příchod do podpisové knihy a při odchodu se čitelně odepíše.
 • Žák se do klubu vždy přezouvá.
 • Během návštěvy klubu žák neodbíhá do šaten ani nepobíhá po škole, s výjimkou chození pro pití do jídelny, pomáhání při odnášení keramiky do pece nebo pomáhání s výzdobou školy.
 • Klub nemohou navštěvovat sourozenci žáků ani jejich kamarádi z jiných škol.
 • V době výuky výtvarné výchovy ve školním klubu je jiným žákům vstup zakázán.
 • Vybavení klubu – počítače, DVD přehrávač, stolní hokej, stolní fotbal, stolní hry atd. smí žáci libovolně využívat, nesmí ho ale ničit a škody musí ihned hlásit.
 • Žáci po sobě vždy před odchodem z klubu vše uklidí.
 • Žákům je zakázáno otevírat okna s výjimkou ventilace, dále je zakázáno jakkoliv manipulovat s počítači.
 • Žáci mají možnost si své telefony, klíče apod. odložit k vychovatelce do úschovy.
 • Žáci mají zakázáno sahat na keramické a jiné výrobky ostatních žáků.
 • Žáci nesmí ničit výzdobu v prostorách školy.
 • Žáci nesmí ve školním klubu kouřit, pít alkohol nebo požívat jiné omamné látky.
 • Žák smí pouze jednou vstoupit do klubu, zákaz opakovaného odepisování, odcházení a vracení se. (mimo odpoledního vyučování, kroužků)