Co se zápisovým lístkem

Až budu přijat na zvolenou školu ( info na stránkách školy nebo dopisem - u učebních oborů), musím do 10 dnů odevzdat vyplněný zápisový lístek na zvolenou školu ( doplň: název školy, adresu, kód a název oboru, podpis rodičů a tvůj podpis). Zápisový lístek nelze vzít zpět – řádně se rozhodni (kromě uměleckých škol a odvolání).

KP