Škola pro udržitelný život pokračuje.

Naše práce na dětském hřišti pokračují. 

Ráno se sešly naše skupiny - Kamenické včeličky a deváťáci z výzkumů v přírodních vědách. Společně jsme donesli nářadí, barvy, štětce, vodu, kárku, pásky atd. Došli jsme na hriště v ulici Dvořákova, kde jsme si vše odložili a pustili se do práce. Čekalo nás broušení, natírání, uklízení a rozhrabávání kačírku. Rozdělili jsme se na tři skupiny - jedna brousila, druhá natírala a třetí se zabývala kačírkem a dalšími prácemi. První dvě skupiny se ještě rozdělily na menší skupiny, aby šla práce více od ruky. Kolem běžného času svačinové přestávky, jsme si mohli dojít do večerky pro svačinu a pití. Po svačině se pokračovalo v natírání. Kolem jedenacté hodiny jsme začali dokončovat, uklízeli jsme barvy, myli štětce atd. Kolem natřenych části (což byla část plotu a lavička ) se nalepila páska a přidaly se nápisy s  informaci o čerstvém natření realizovaném zaky ZŠ Kamenická ve spolupraci se školou pro udržitelny život. Pak jsme vše vzali, vrátili se ke škole, uklidili všechny věci, zhodnotili den a byl rozchod. Druhý den ráno byla třída 8.D v rámci přírodopisu hřiště zkontrolovat a pásky žáci sundali.

Tešíme se na dalši pokračování naší práce
a realizaci slavnostního otevření dne 19.6. 2024

FOTOGRAFIE