Přihlášky na umělecké střední školy a konzervatoře:

Přihlášky na umělecké střední školy a konzervatoře:

  • Nejpozději do 16. 11. 2018 si vyzvedněte modré přihlášky u KP (Mgr. Šárka Kilianová)
  • Vyplňte 1. stranu (nepoužívejte gumovací pero) a vraťte přihlášku KP. Základní škola doplní na druhé straně přihlášky známky a opět ji vrátí žáku.
  • Nejpozději do 30. 11. 2018 odevzdejte přihlášku na vybranou střední školu. Pokud budete posílat přihlášku poštou, doporučuji doporučeně. Datem odevzdání se rozumí datum poštovního razítka, případně datum osobního předání na SŠ.
  • Bez ohledu na výsledek přijímacího řízení na uměleckou SŠ nebo konzervatoř může žák podat v březnovém termínu dvě přihlášky na SŠ (růžové).