Činnost kariérové poradkyně

Činnost kariérové poradkyně (KP):

Akce organizované KP pro žáky:

 • návštěvy středních škol
 • besedy se žáky středních škol
 • exkurze do podniků
 • účast na Veletrhu vzdělání a Živé knihovně podnikání
 • malé ročníkové projektové dny
 • velké projektové dny pro 1. a 2. stupeň
 • schůzku pro rodiče vycházejících žáků (při lednových třídních schůzkách)

Informační a poradenská činnost pro žáky a rodiče:

 • informuje žáky a rodiče o náležitostech a termínech přijímacího řízení
 • pomáhá s výběrem střední školy
 • pomáhá s vyplněním přihlášek a zápisového lístku
 • pomáhá s odvoláním proti nepřijetí na střední školu