Neobvyklá hodina češtiny aneb beseda se spisovatelem

Víte jak vypadá „Mlíčná bába“ nebo třeba „Kozodoj“ ? Že ne? Ani my jsme  to doposud nevěděli. 

7. ročník se 14.11. zúčastnil tajůplné besedy  se spisovatelem  a pedagogem Mgr. Radkem Fridrichem, který nás uvítal s otevřenou náručí a spoustou humoru, legrace a záhad. Seznámil nás s jeho knihou Modroret“ (víte, že její název vznikl podle muže z pověsti , který si při rvačce rozřízl ret a už se mu nikdy neprokrvil?), kterou přeložil z německého jazyka do českého. Kniha je plná záhad, pověstí a černého humoru o Děčínsku.

Do třídy vstoupil pán s modrou košilí. Nejdříve na nás působil jako přísný učitel , ale po pár minutách naše domnění zcela vyvrátil.
Začátek hodiny začal velkým smíchem, pověděl nám jeho životní příběhy a jak kniha vznikala.

Radek Fridrich má velkou představivost a fantazii, dokonce domyslel jednu pověst -Vlašský Daniel“.  Ve ztichlé učebně pobíhaly záhadné bytosti, když nám pan Fridrich četl své pověsti. Seznámili jsme se v Mlíčnou bábou, Kozodojem, Zmekem, šedivým mužíčkem a Vlašským Danielem.
Abychom si vše zapamatovali, dostali jsme pracovní listy, které nám pomohl vyplnit. Dozvěděli  jsme se, kdo byl rychtář, čeledín či děvečka. Také nás naučil pár slovíček v německém jazyce.  7. ročník byl velice nadšený z pracovní hodiny s panem Fridrichem, která nám zpříjemnila den a zlepšila náladu. Celou hodinu jsme se skvěle bavili a nikdo z nás ani nepomyslel na nudu. Veliké díky je pro paní učitelku Skálovou, která nám celou besedu zorganizovala. Děkujeme.
 

Valentová,  Juhaszová, Jaborová, Dvořáková - školní žákovská redakce