Návštěva z Prahy - příjezd ZŠ Barrandov

  V rámci ekologického projektu  jsme se rozhodli 3. 4.2014 pozvat žáky ze Základní školy Barrandov, kteří přijeli až z Prahy k nám na ZŠ Kamenickou, aby se trochu poučili o téhle „Zelené paní“, jelikož v tomto směru jsou úplní amatéři.

Začátky byly trochu kostrbaté, protože se návštěva ocitla v cizím terénu, a tak byli pražští kolegové nejprve poněkud zdrženliví. Ale pan učitel Andrlík jim vše dopodrobna vysvětlil a přesně je zasvětil do našeho projektu. Mluvil hlavně o třídění odpadů a osvětě mladších žáků, které se snažíme navést k tomuto stylu života. Hned na to jsme jim šli předvést „osvětu“ v přímém přenosu, která probíhá vždycky jako divadelní vystoupení – děti byly poučeny o různých druzích odpadu, zahrály si hry a dostaly i sladkou odměnu.  Žáčci byli spokojení a diváci/Pražáci/ se snad také trochu pousmáli nad naším vystoupením (aspoň v to doufáme).
  Mimo to jsme také diskutovali na téma „ Zkompostuj“ aneb náš eko zpravodaj, který bude informovat žáky o počínání si v tomto směru a i o zprávách ze světa.  Na tomto časopisu se bude podílet i právě tato škola, která nás nedávno navštívila. Těšíme se na další spolupráci.
Školní redakce - Markéta Chotětická 9.A