Mikulášsky šílená radost mikulášsky šílených dětí

 

Celý den mikulášských nadílek vyvrcholil odpoledne ve školní družině.

Mikuláš, čert, anděl-nesmrtelné trio. Naše úžasné paní vychovatelky se v něj 5.12. dobrovolně převtělily a uspořádaly pro nejmenší děti ze školní družiny velkou odpolední akci plnou zábavy. Navíc my, jakožto velká školní redakce, jsme měli možnost se alespoň na okamžik stát pozorovateli této mikulášské nadílky. A věřte nám, nebyla to žádná nuda! Soutěživé děti zpívaly, tančily a hrály hry od běhání s pytlem na zádech až po molekuly (i my jsme měli příležitost se do molekul zapojit).

Atmosféra celé této akce byla více než úžasná, avšak naneštěstí nás, redaktorů, nám nebylo souzeno na celou nadílku zůstat. Už holt nejsme ti nejmenší.

Šidlofová, Roháčková 8.B

čertovský rej

 

 

Mikuláš ve škole