GYMNASTIKA Z POHLEDU PŘÍMÉ ÚČASTNICE

Ve čtvrtek 6.3. se vybraní žáci zúčastnili gymnastických závodů pod vedením paní učitelky Novákové.

Zahajovalo se v osm hodin a poté jsme se museli přemístit na první disciplínu. Pro děvčata to byl přeskok přes bednu a pro chlapce hrazda. Po prvním vysilujícím úkolu jsme se přesunuli na druhou disciplínu, dívky - kladina, chlapci - prostná. Byla to velice náročná disciplína, ale zvládli jsme to všichni bez zranění. A nakonec nás čekala poslední disciplína, chlapci - přeskok přes bednu a děvčata -prostná. A po tomto nelehkém úkolu jsme už jen všichni natěšeně čekali na výsledky. Mladší dívky se umístily na krásném 2.místě a st. dívky skupina A na užasném 3. místě. Konkurence pro nás byla veliká, ale všichni jsme se svými výkony spokojeni a hlavně jsme spokojeni s tím, že jsme ukázali co v nás je. Bylo to velice nesnadné dopoledne, ale všichni jsme si to užili a to je pro nás to nejhlavnější.

 Klára Pravdová - školní žákovská redakce