Den mimořádných událostí 24. 10. 2013

Letos na podzim se opět u nás ve škole konal den mimořádných událostí, při kterém jsme se dozvěděli, jak se máme chovat při nečekaných událostech jako např. úrazech, bezvědomí, požárech nebo dopravních nehodách . 

První až třetí třídy chodily po skupinkách po škole a plnily úkoly, které se týkaly právě dne mimořádných událostí.  Děti nejvíce zaujaly hry, jako např. opičí dráha, zdravé a nezdravé jídlo a bezpečnost v domácnosti. Nejšikovnější z nich čekala sladká odměna.


Čtvrté třídy čekala zdravověda se studenty Střední zdravotnické školy v Děčíně. Nejdříve se každá třída rozdělila do tří skupin. Následně se skupiny vystřídaly na třech stanovištích. Žáci se naučili postup při záchraně člověka v bezvědomí, jak zastavit krvácení nebo resuscitaci na modelu člověka.  Děti se dozvěděly něco navíc od studentů, kteří jim vyprávěli o své budoucí profesi.

5.třídy se zabývaly dopravou s  policistou a zároveň zdravou výživou. S policistou probraly bezpečnost v autě a dopravní značky. Zdravá výživa měla děti naučit zdravému stravování. Nakonec test z celého dne, ve kterém si děti prověřily své znalosti.
Potom, co děti splnily zadaný program, měly chvilku volna na svačinku, povídaly si o celém dni, koukaly na film nebo s paní učitelkou probíraly dopravu.

6. třídy šly na exkurzi k děčínským hasičům, kde si prohlédly  hasičské vybavení, auta a někteří  se sklouzli po tyči. První se do hasičárny vypravila 6.A  a 6.B si mezitím vyplnila ve škole test o drogách a pak si to vystřídaly.

7. třídy  se učily dávat první pomoc. Dozvěděly se, kolik je druhů krvácení a jak jej ovázat, jak pomoci člověku v bezvědomí a jak pomoci, když se člověku zastaví srdce. Program si pro ně připravili studenti Střední zdravotnické školy v Děčíně.

8. třídy byly na exkurzi u děčínské policie, exkurze zahrnovala ukázku kamerového systému, provedení stanicí a ukázku policejních aut. Po ukončení programu následoval rozchod ve městě.

9. třídy připravily pro 1. až 3. třídy 10 stanovišť, někteří deváťáci vodili své malé kamarády. Stanoviště byla rozmístěna po celé škole. Vše bylo o zdravé výživě , bezpečnosti a jak zdravě  žít.
Dvořáková,Koblížková – školní žákovská redakce