Setkání s bývalými deváťáky 2019

Beseda bývalých deváťáků se současnými

Beseda bývalých deváťáků se současnými

15.listopadu 14 bývalých žáků naší základní školy navštívilo naši školu, aby povyprávěli deváťákům své první dojmy ze středních škol. Vytvořili 8 stanovišť pro 8 různých středních škol, které naši žáci ve skupinkách po čtyřech až pěti kruhově obcházeli. Pro každé stanoviště byl určen časový limit pěti minut. Dvě otázky a odpovědi z každé střední školy si žáci zapisovali do předem připravených pracovních listů. Naši deváťáci se dozvěděli, které předměty jsou nejtěžší, kteří učitelé nejnáročnější, jak je to s dojížděním nebo s ubytováním a stravováním. Akce byla pro obě skupiny přínosná.

Mgr. Kilianová KP + VP

Deváťáci se setkávají s absolventy školy