První schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Informace k první schůzce rodičů prvňáčků ve šk. roce 2022 - 2023

PRVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ ŠKOLÁKŮ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Dne 16.6.2022 od 15:30 se bude konat schůzka rodičů nových prvňáčků.

Kde :

jídelna základní školy

Program:

- zařazení dětí do tříd

- představení třídních učitelů

- školní vzdělávací program

- nabídka mimoškolních aktivit pro první třídy

- školní družina a školní jídelna

- první den školy

- pomůcky pro první třídu