Malé projektové dny 3.část

Projektový den pro 6.,7. a 9.ročník

V předvelikonočním týdnu jsme dokončili 3. část Malých projektových dnů zaměřených na volbu povolání. Můžete si přečíst, co žáci dělali v jednotlivých ročnících.

6.ročník

V první části si žáci vytvořili vlastní nepodepsané vizitky, na kterých se snažili sami sebe co nejvýstižněji popsat - zejména své charakterové vlastnosti. Paní učitelka vizitky vybrala a přečetla. Ostatní spolužáci se pokoušeli uhodnout, kdo je autorem vizitky.

Pak se postavili na nakreslenou postavu a vysvětlovali, jakou částí těla by chtěli být a proč. V další aktivitě vytvářeli skupinky, podle toho v jakém typy divadla (kamenné, pouliční..) by chtěli hrát a proč. Nakonec si vytvořili své portfolio Čím chci být.

7.ročník

Žáci si pomocí testů vyzkoušeli, jest-li více používají pravou či levou hemisféru (s výkladem pojmů od učitele). Další test byl zaměřen na určení osobnostního temperamentu. Na odlehčení si zahráli z „Partičky“ hru „Čelovka“ na tipování povolání. A vytvořili si portfolio Čím chci být.

9.ročník

Žáci si v hodinách informatiky tento projektový den částečně připravili. Vytvořili si imaginární firmu zaměřenou na catering. Vymysleli si její název, logo firmy, hlavičkový papír, seznam pracovních pozic, náborový inzerát a počítačovou prezentaci firmy. Celou svou práci pak prezentovali i s komentářem před celou třídou a učitelem.