Informace

Školní družina při ZŠ Děčín II, Kamenická ulice

INFORMACE  PRO  RODIČE

 • Školní družina je v provozu od 5,45 – 16,30 hod.
  • Ranní provoz 5,45 – 8,30 hod. ŠD vila / pod školou/ - pro žáky 2.-4. tříd.
  • Ranní provoz 5,45 – 8,30 hod. ŠD krček / u novin. stánku/ - pouze pro žáky 1. třídy

 

 •  Poplatky za neinvestiční náklady ŠD činí  200,--Kč měsíčně.
  •  Platí se složenkou nebo převodem z účtu na měsíc, pololetí nebo celý rok vždy na měsíc předem.
  •  Na měsíc září musí být platba uhrazena do 15. 9. 2017
  •  Na měsíc říjen platba uhrazena do 25. 9. 2017

 

 •  Umístění dětí v ŠD : 
  • ŠD krček / u novinového stánku /
   •  1.  A  -    p. vychovatelka  Petra Malíková
   •  1.  B  -    p. vychovatelka  Žaneta Fišerová
  • ŠD vila / u školního hřiště /.
   • 2.  A,B -  vedoucí vychovatelka  Eva Nepomucká
   • 2.  C,B -  p. vychovatelka Věra Špůrová
  • ŠD  škola
   • 3.  A,B -  p. vychovatelka Yveta Procházková
   • 3.  C,B -  p. vychovatelka Petra Sokolářová
   • 4.  A,B,C - p. vychovatelka Ludmila Šperlová
   • 3.A, B družina v přístavbě školy - třída 4.C
   • 3.C, B družina v přístavbě školy - třída 2.C
   • 4.A,B,C  družina v hlavní budově - třída 2.A
  • Děti ze 3. tříd se v 15,30 hod. převádějí do ŠD krček
  • Děti ze 4. tříd se v 15,30 hod. převádějí do ŠD vila

 

 • Co potřebuje vaše dítě do ŠD:
  • přezuvky a převlečení na ven /vše podepsané a v sáčku/
  • 5 balíčků papírových kapesníků /ne balíků/
  • vybíráme 100,- Kč na šťávu a drobné odměny /dodržování pitného režimu/
 • Vycházky :  od 13,45 - 15,00 hod. v tuto dobu nelze děti vyzvedávat ze školní  družiny.
 • Telefonní čísla:
  •  ŠD krček /u novinového stánku/    775 872 257
  •  ŠD vila /u školy/                          775 872 256
  •  ŠD škola                                     778 522 236
  •  Vedoucí vychovatelka                   776 865 572