Vědomostní olympiády mají své postupující

Některá školní kola olympiád již znají postupující do okresního kola.

Český jazyk:

1. Dominika Sejkorová; 2. Anna Babičková; 3. Dagmar Marie Miksová, Matěj Hammerle; úspěšnými řešiteli byli: Šimon Vítek, Anna Průchová, Jan Chadraba

olympiády se účastnilo 23 žáků

Dějepis:

1. Anna Babičková; 2. Dagmar Marie Miksová; 3. David Halgaš

olympiády se účastnilo 32 žáků

Biologie:

kategorie 6. - 7.r.: 1. Šimon Závěrka; 2. Martin Burger; 3. Sofie Michaela Zemanová

kategorie 8.-9.r.: 1. Miriam Štumpfová; 2. Dagmar Marie Miksová; 3. Anna Babičková

olympiády se účastnilo 30 žáků

Všem účastníkům olympiád děkujeme za účast. Postupujícím do okresního kola (vždy první dva v kategoriích) držíme palce a přejeme hodně štěstí.