Akce na leden 2019

Připravované akce pro první měsíc nového roku. Čtěte.

7.1.-17.1. Sběrová soutěž 2. kolo – papír a tetrapaky – bez víček!

8.1.         Třídní schůzky průběžné 16 – 17 hod.  

15,30 – ve ŠJ - rodiče žáků 9.tř. + vycházejících žáků

16,45 – ve ŠJ – schůzka třídních důvěrníků s ředitelem školy

9.1.      2.A – Hasík , beseda s hasiči – 1.část

11.1.      7,40 hod.- zasedání žákovské rady v jídelně

11.1.    WEFA  – exkurze ( výběr 9.ročníku)

15.1.     BANAL FATAL – úrazy páteře – beseda pro 6.ročník, zdarma

17.1.  Okresní kolo dějepisné olympiády

23.1.  Městské kolo v pěvecké soutěži - SKŘIVÁNEK

25.1.  7,40 hod.- zasedání žákovské rady v jídelně

30.1.    2.B – Hasík , beseda s hasiči – 1.část

30.1.     Okresní kolo olympiády v matematice – 5.,9. ročník

30.1.    RICO  – exkurze ( výběr 9.ročníku)

31.1.     Vysvědčení rozdávají tř.uč. poslední vyuč. hod.

Konec vyučování: 11.35 – 1.,2.,4.,5. ročník

                         12.20 – 8.-9.ročník

                         12.30 – 3.ročník, 6.-7.

31.1.    Okresní kolo v olympiádě z ČJ

1.2.      Pololetní prázdniny