Informace k zápisu 2019

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLY DĚČÍN II, KAMENICKÁ 1145

SE KONÁ 12.04. 2019 OD 8.00- 17.00 V PŘÍZEMÍ ŠKOLY

- S SEBOU:
RODNÝ LIST DÍTĚTE A DOKLAD O BYDLIŠTI

ZAPSANÉ DĚTI:
1. DĚTI, KTERÉ DO 31.08.2019 DOVRŠÍ ŠESTI LET

2. NA ŽÁDOST RODIČŮ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ ŠESTÝ ROK VĚKU DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019 -2020.